Những anh hùng trong biển lửa: Chân dung người lính cứu hoả trên màn ảnh

Từ màn ảnh châu Á tới Âu Mỹ, chân dung người lính cứu hoả được các nhà làm phim mô tả chân thực và gần gũi. Họ có thể là những con người cứng đầu, hài hước, đau khổ nhưng đối mặt với ngọn lửa tử thần, tất cả đều chỉ còn đọng lại ở những tấm gương anh hùng, dũng cảm xả thân cứu người.

Hy vọng mới cho các hoạ sĩ

Sàn giao dịch các tác phẩm nghệ thuật trực tuyến Indochine Art là niềm hy vọng mới cho các hoạ sĩ hạn chế việc ‘chỉ biết kêu trời’ khi các tác phẩm của mình bị làm giả, sao chép một cách rẻ mạt.