“Tết là để về với những gì thân thuộc. Chúng ta sẽ ra sao nếu cuộc sống mất đi những điều ấy”

Tôi nhận thấy mình đã “công nghiệp” đi rất nhiều, thậm chí là mỗi ngày, không chỉ ở các dịch vụ trong cuộc sống thường nhật, mà đôi khi, cả suy nghĩ nữa. Và tôi giật mình nhìn lại: “Ừ, sắp Tết rồi”, và Tết là dịp để tôi cân bằng lại mình khi việc “công nghiệp hoá tâm hồn” chưa dẫn mình đi quá xa.